АНОНС НОВОСТИ

 

 

Итоги научных соревнований 2011-2012 года

2011-2012 оқу жылындағы жалпы білім пәндерінен оқушылардың республикалық ғылыми жобалар жарыстарының өткізу қорытындылары 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 29 қарашадағы № 520 бұйрық негізінде оқушылардың ғылыми-зерттеулік және оқу-танымдық әрекеттерін ынталандыру, ең дарынды және зерек балаларды анықтау және көмек көрсету мақсатында 2011 жылғы 26 желтоқсанда жалпы білім пәндерінен оқушылардың республикалық ғылыми жобалар жарыстарының ІІ (облыстық) кезеңі өтті. Осы оқу жылының облыстық кезеңіне 237 ғылыми жобалар (өткен жылы - 215) ұсынылды.
Ғылыми жобалар жарысы келесі тақырыбы бойынша өткізілді: «Қазақстан – 2030»  стратегиясындағы Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік-мәдени дамытуының үлгілері» бағыттары бойынша: ғылыми-техникалық прогресс – экономикалық өсудің басты құрамдас бөлігі; экономикалық және әлеуметтік үдерістерді математикалық құрастыру; таза табиғат ортасы - «Қазақстан-2030» стратегиясын іске асыру негізі; Қазақстанның тарихи ескерткіштері мен  болашақ  туристік сапарлар. 14 секциялар жұмыс істеген.
Облыстық ғылыми жарыстың жүлдегерлері болып 100 оқушы-автордың 83 ғылыми жобасы аталды. Оның ішіндегі 26 жоба мемлекеттік тілде, 17 жоба командалық болды. 
Ең көп жүлделі орынға ие болған (15) Қостанай қаласының командасы, оның ішінде 3-бірінші орын, 6-екінші және 6-үшінші орын болды. Рудный қаласының оқушыларының 11 жүлделі орынға ие болды: 2- бірінші орын, 6-екінші, 3-үшінші орындар; Лисаков қаласы 5 жүлделі орындар: 1-бірінші орын, 1-екінші және 3-үшінші орындар; Арқалық қаласының 3 жүлделі орынға ие болды: 2-бірінші, 1- екінші орындар. 
Ауыл мектептерінің қатысушыларынан жүлделі орындарды Аманделді (1 жүлделі орын), Әулиекөл (3), Жітіқара (5), Қарабалық (1), Қостанай (3), Мендіқара (4), Федоров (4) аудандарының оқушылары ие болды.
Республикалық ғылыми жобалар  жарысының облыстық кезеңіне қатысқан 237 жобалардың ішінен «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушыларында  33 (қатысушылардың жалпы санынан 13,9 % құрайды) жобалар болды, олардың ішінен 13 жүлделі орындар (қатысушылар санынан 39,4 % құрайды): 2 бірінші орын, 6 екінші орын, 5 үшінші орын; Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушыларында 16 жоба (6,8 %), олардың ішінен 10 жүлделі орын (62,5 %) алды:  5 екінші орын, 5 үшінші орын; дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатының оқушылары 14  жобаларды ұсынды (5,9 %), олардың ішінде 4 жүлделі орынды иеленді (28,6 %): 2 бірінші орын, 2 үшінші.
Алтынсарин, Қамысты, Қарасу, Таран, Ұзынкөл аудандары оқушыларының ғылыми жобалары бірде бір жүлделі орын алған жоқ, себебі жас зерттеушілер шығармашылық қабілеттерінің жоғары деңгейін, ғылыми ойлауды, тақырыпты ашу дәрежесін, қолданылған танымдық әдістерінің әсерлігін көрсете алмады. Шешендік шеберлігі мен көрсетілген деректердің сапасы жеткіліксіз болды. 
Денисов, Жангелді, Науырзым, Сарыкөл аудандарының оқушылары жобаларды қорғауға қатысқан жоқ, себебі жұмыстардың ресімделуі дұрыс болмай, тақырыптарды ашу дәрежесі жеткіліксіз болғаннан соң олар сан пікірлеу процедурасын өте алмады.
2012 жылғы 27 желтоқсанда оқушылардың жалпы білім пәндерінен Республикалық ғылыми жарыстың III кезеңінің I туры өтті (жетекші пән бойынша тестілеу). 100 тестіленген оқушылардың ішінен 83 ғылыми жобаның 50 оқушы-авторларының 43 ғылыми жобалары жетекші пән бойынша жалпы балл санының  50 % -нан жоғары балл жинады. 
Сапаның төмен пайызы оқушылардың ғылыми жобаларын сүйемдемелеген мұғалімдер жетекші пән бойынша оқушылардың дайындығын жүйелік дайындалмайтынымен түсіндіріледі. Тестілеу барысында оқушыларға күрделілігі жоғарғы деңгейдегі сұрақтарға жауап беру қиындықтар туғызды.
ІІІ кезеңнің II турына (жобаның алдын ала сараптамасы) барлығы 120 балл ішінен 60 балдан жоғары алған 50 оқушының 43 жобасы жіберілді: 11 жобадан – Қостанай қаласы, 8 жобадан -  «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты,  6 жобадан – Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты, 4 жобадан –Федоров ауданы және Рудный  қаласы, 3 жобадан – дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернаты, 2 жобадан – Арқалық және Лисаков қалалары, Жітіқара ауданы, 1 жоба - Меңдіқара ауданы. 
Сараптау жұмысының қорытындысы бойынша оқушылардың жалпы білім пәндерінен Республикалық ғылыми жарыстарының ІV кезеңіне 16 оқушы (15 ғылыми жоба) жіберілді, олардың ішінде Қостанай  қаласынан – 8, Федоров ауданынан – 2 оқушы. Сонымен қатар бұл кезеңге дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептердің оқушылары да қатысты. Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан - 2 оқушы, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан - 3 оқушы, дарынды балаларға арналған қазақ – түрік лицей – интернатынан – 1 оқушы.   
Облыс командаларының сөз айтуының нәтижелері бойынша 6 үшінші орындарға ие болды (7 оқушы):
– Қазкенова Динара, Қостанай қаласы М. Горький атындағы гимназияның оқушысы («Қоршаған ортаны және адамның денсаулығын сақтау» секциясы);
– Дүсәлақов Теміржан, дарынды балаларға арналған қазақ – түрік лицей – интернатының оқушысы («Тіл білімі» секциясы);
– Кутлина Инна, Шашкова Юлия, Федоров ауданының Димитров атындағы орта мектебінің оқушылары («Тіл білімі» секциясы);
– Шаймерден Инеш, Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушысы («Математика» секциясы);
– Рыщанов Төлеген, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушысы («Информатика» секциясы);
- Бусова Татьяна, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушысы («Өлкетану» секциясы).
Қостанай қаласы М. Горький атындағы гимназиясының оқушысы Сағандықов Тимур «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығынан құрмет грамотасын алды.
Қостанай облысының командасы республикалық кезеңінің қорытындысы бойынша үшінші жалпыкомандалық орын алды.

Итоги проведения республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам в 2011-2012 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан № 502 от 29 ноября 2011 года в целях стимулирования научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся, отбора и поддержки наиболее талантливых и одаренных детей 26 декабря 2011 года прошел II (областной) этап республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам. В этом учебном году на областной этап были представлены 237 научных проектов (в прошлом - 215).
Научный конкурс проходил по теме: «Модели экономического и социально-культурного развития Казахстана в свете стратегии «Казахстан – 2030» по направлениям: научно-технический прогресс – как ключевое звено экономического роста; математическое моделирование экономических и социальных процессов; здоровая природная среда – основа реализации стратегии «Казахстан – 2030»; исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты. Работало 14 секций. 
Призерами областного этапа республиканского конкурса научных проектов стали 100 учащихся-авторов 83 научных проектов. Из них 26 проектов выполнены на государственном языке, 17 проектов являлись командными. 
Наибольшее количество призовых мест (15) заняла команда города Костаная, из них 3 первых места, 6 вторых и 6 третьих. У учащихся города Рудного 11 призовых мест: 2 первых, 6 вторых, 3 третьих; города Лисаковска - 5 призовых мест: 1 первое, 1 второе, 3 третьих; города Аркалыка - 3 призовых места: 2 первых, 1 второе.
Из участников сельских школ призовые места заняли учащиеся Амангельдинского (1 призовое место), Аулиекольского (3), Житикаринского (5), Карабалыкского (1), Костанайского (3), Мендыкаринского (4), Федоровского (4) районов.
Из 237 проектов, принимавших участие в областном этапе республиканского конкурса научных проектов у учащихся школы-интерната для одаренных детей «Озат» 33 проекта (что составляет 13,9% от общего числа участников) из них 13 заняли призовые места (что составляет 39,4%): 2 первых, 6 вторых, 5 третьих; у учащихся школы-интерната для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина 16 проектов (6,8%) из них 10 призовых мест (62,5%): 5 вторых, 5 третьих; у учащихся казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей из 14 проектов (5,9%) 4 призовых места (28,6%): 2 первых, 2 третьих.
Ни одного призового места не заняли научные проекты школьников Алтынсаринского, Камыстинского, Карасуского, Тарановского, Узункольского районов, т.к. юные исследователи не смогли показать высокий уровень творческих способностей, научного мышления, недостаточны степень раскрытия темы, эффективность использованных методов познания. Невысокими были признаны ораторское мастерство и качество демонстрационного материала.
Не приняли участие в защите проектов учащиеся Денисовского Жангельдинского, Наурзумского, Сарыкольского районов, которые не смогли пройти процедуру рецензирования, т.к. имелось неправильное оформление работ, недостаточно раскрыты темы.
27 декабря 2012 года прошел I тур III этапа республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам (тестирование по профилирующему предмету). Из 100 тестировавшихся школьников авторов 83 проектов 50 учащихся-авторов 43 научных проектов набрали более 50 % баллов от общего количества баллов по профилирующему предмету. 
Недостаточный процент качества тестирования объясняется тем, что учителя, сопровождающие научные проекты школьников, не занимаются системно подготовкой учащихся по профилирующему предмету. Школьники испытывали затруднения при ответах на вопросы повышенного уровня сложности.
Ко II туру ІІІ этапа (предварительной экспертизе проекта) было допущено 43 проекта 50 учащихся, набравших не менее 60 баллов из 120 возможных: 11 проектов – город Костанай, 8 проектов – школа-интернат для одаренных детей «Озат», 6 проектов – школа-интернат для одаренных детей имени Ы.Алтынсарина, по 4 проекта – город Рудный и Федоровский район, 3 проекта – казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных детей, по 2 проекта - города Аркалык и Лисаковск, Житикаринский район, 1 проект – Мендыкаринский район. 
По итогам экспертизы на IV этап республиканских научных соревнований школьников по общеобразовательным предметам допущены 16 школьников (15 научных проектов), из них из городов Костаная – 8 учащихся, Федоровского – 2 учащихся. Так же на данном этапе приняли участие учащиеся из специализированных школ для одаренных детей. Из школы-интерната для одаренных детей «Озат» – 3, из школы-интерната для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина – 2 учащаяся, казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей – 1 учащийся. 
По результатам выступления команды области были завоеваны 6 третьих мест (7 учащихся):
– Казкенова Динара, учащаяся гимназии имени М.Горького города Костаная (секция «Охрана окружающей среды и здоровья человека»);
– Дусалаков Темиржан, учащийся казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей (секция «Языкознание»);
– Кутлина Инна, Шашкова Юлия, учащиеся средней школы имени Димитрова Федоровского района (секция «Языкознание»);
– Шаймерден Инеш, учащаяся школы-интерната для одаренных детей имени Ы.Алтынсарина (секция «Математика»);
– Рыщанов Толеген, учащийся школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Информатика»);
- Бусова Татьяна, учащаяся школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Краеведение»).
Учащийся гимназии имени М.Горького города Костаная Сагандыков Тимур получил почетную грамоту Республиканского научно-практического центра «Дарын».
По итогам республиканского этапа команда Костанайской области заняла третье общекомандное место. 

Наш официальный сайт

www.kostdaryn.kz  

План мероприятий РНПЦ "Костанай дарыны" на 2019 год

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Костанайского района

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по казахскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов

подробнее

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алтынсаринского и Сарыкольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по географии для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Мендыкаринского и Узункольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады Funny English для учащихся 2-4 классов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по истории Казахстана для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алиекольского, Карасуского и Нарузумского районов

Итоги дистанционной олимпиады по английскому языку для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов
подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов гг. Рудный, Лисаковск и Тарановского района

Итоги дистанционной олимпиады по математике для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по страноведению "Around the world"  для учащихся 5-10 классов

РНПЦ "Костанай дарыны" 2006 © Все права защищены
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS