АНОНС НОВОСТИ

 

 

Итоги научных соревнований 2012-2013 года

 2012-2013 оқу жылындағы жалпы білім пәндерінен оқушылардың республикалық ғылыми жобалар жарыстарының өткізу қорытындылары

     «2012-2013 оқу жылындағы жалпы білім пәндерінен республикалық ғылыми жобалар жарыстарын өткізу туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 26 қарашадағы № 524 бұйрығы негізінде, оқушылардың ғылыми-зерттеулік және оқу-танымдық әрекеттерін ынталандыру, ең дарынды және зерек балаларды анықтау және көмек көрсету мақсатында 2012 жылғы 06 желтоқсанда «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің физика-математикалық лицейінде» ММ жалпы білім пәндерінен оқушылардың республикалық ғылыми жобалар жарыстарының (әрі қарай Жарыс) ІІ (облыстық) кезеңі өтті. Осы оқу жылының облыстық кезеңіне 201 ғылыми жобалар (өткен жылы - 237) ұсынылды. 
     Жарыс жылсайын келесі тақырып бойынша өткізіледі: «Қазақстан – 2030» стратегиясындағы Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік-мәдени дамытуының үлгілері» бағыттары бойынша:1) ғылыми-техникалық прогресс – экономикалық өсудің басты құрамдас бөлігі; 2) экономикалық және әлеуметтік үдерістерді математикалық құрастыру; 3) таза табиғат ортасы - «Қазақстан-2030» стратегиясын іске асыру негізі; 4) Қазақстанның тарихи ескерткіштері мен болашақ туристік сапарлар. Биылғы оқу жылында 14 секциялар жұмыс істеген. 
     Облыстық ғылыми жарыстың жүлдегерлері болып 122 оқушы-автордың 99 ғылыми жобасы аталды (өткен жылы 100 оқушы — 83 жоба).Оның ішіндегі 25 жоба мемлекеттік тілде (өткен жылы -26), 23 жоба командалық болды(өткен жылы -17).  
     Ең көп жүлделі орынға ие болған Қостанай қаласының командасы-19, оның ішінде 4-бірінші орын, 9-екінші және 6-үшінші орын болды (өткен жылы- 15 жүлделі орын: 3- бірінші, 6- екінші және 6- үшінші орындар).  
     Рудный қаласының оқушылары 10 жүлделі орынға ие болды: 3-екінші, 7-үшінші орындар(өткен жылы- 11 жүлделі орын: 2- бірінші, 6- екінші және 3- үшінші); Арқалық қаласының 4 жүлделі орынға ие болды: 2- екінші,2- үшінші орындар (өткен жылы-3 жүлделі орын: 2- бірінші, 1- екінші);Лисаков қаласының оқушыларында жүлделі орындар жоқ (өткен жылы 5 жүлделі орын:1-бірінші орын, 1-екінші және 3-үшінші орындар).  
    Ауыл мектептерінің қатысушыларынан жүлделі орындарды Жітіқара (5 жүлделі орын), Әулиекөл (3), Қостанай (3), Алтынсарин (2), Қарабалық (2), Мендіқара (1), Ұзынкөл (1) аудандарының оқушылары ие болды. 
       Қатысқан мамандырылған дарынды балаларға арналған білім мекемелерінің арасынан ең көп жүлделі орындарға ие болған «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушылары- 26 жүлделі орын, оның ішінде 5-бірінші, 9- екінші,12 - үшінші (өткен жылы -13 жүлделі орын:2-бірінші, 6-екінші және 5-үшінші орындар); дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатының оқушыларында 12 орын: 2-бірінші , 3- екінші және 7-үшінші (өткен жылы 4 жүлделі орын: 2-бірінші және 2-үшінші); Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушыларында 11 жүлделі орын, оның ішінде 1-бірінші,1-екінші,9-үшінші орындыр (өткен жылы 10 жүлделі орын: 5-екінші және 5-үшінші) 
     Қазылар алқасында болған Қостанай қаласының жоғары оқу орындарының оқытушыларының айтуынша, кейбір жас зерттеушілер жеңімпаздар қатарына кіре алмаған себебі шығармашылық қабілеттерінің жоғары деңгейін, ғылыми ойлауды, тақырыпты ашу дәрежесін, қолданылған танымдық әдістерінің әсерлігін көрсете алмады. Шешендік шеберлігі мен көрсетілген деректердің сапасы жеткіліксіз болды.  
     2012 жылғы 11 желтоқсанда оқушылардың жалпы білім пәндерінен Республикалық ғылыми жарыстың III кезеңінің I туры өтті (жетекші пән бойынша тестілеу). Биыл тестілеу қашықтық түрінде өтті. 
     Керекті ұпай алған 70 оқушы -59 жобаның авторлары тестілеуден сәтті өтті. (өткен жылы 50 оқушы - 43 жоба).  
     ІІІ кезеңнің II турына (жобаның алдын ала сараптамасы) барлығы 70 оқушының 59 жобасы жіберілді: 21 жоба - «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты(23 оқушы), 10 жоба – Қостанай қаласы (10 оқушы), 8 жоба – дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернаты (13 оқушы), 7 жоба – Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты (9 оқушы), 5 жоба – Рудный қаласы(5 оқушы), 3 жоба – Арқалық қаласы(3 оқушы), 2 жоба -Жітіқара (4 оқушы) және Қостанай (2 оқушы) аудандары,1 жоба - Қарабалық ауданы (1 оқушы). 
     Сараптау жұмысының қорытындысы бойынша оқушылардың жалпы білім пәндерінен Республикалық ғылыми жарыстарының ІV кезеңіне 30 оқушының 23 ғылыми жобасы жіберілді: «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан 8 жоба, Қостанай қаласынан – 4 жоба, Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан - 2 жоба, дарынды балаларға арналған қазақ – түрік лицей – интернатынан – 4 жоба, 2 жоба Жітіқара ауданынан, 2 жоба Арқалық қаласынан, 1 жоба Рудный қаласынан. Өткен жылы 16 оқушының 15 жобасы жіберілді. 
     Облыс командасы Жарыста сөз сөйлеуінің нәтижесінде 7 жүлделі орынға ие болды (9 оқушы): 
     І орын — Абдрашев Алишер, Қостанай қаласы физика-математикалық лицейінің 11 сынып оқушысы («Өлкетану» секциясы); 
     ІІ орын — Изделеуов Сабыржан, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 11 сынып оқушысы («Математика» секциясы); Пак Регина, Қостанай қаласының № 23 ОМ 10 сынып («Тіл білімі» секциясы); Әмірәлі Архат, Арқалық қаласының Ы.Алтынсарин атындағы гимназияның 10 сынып оқушысы («Тарих» секциясы); 
     ІІІ орын — Смагулова Аягоз, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 11 сынып оқушысы («Математика» секциясы); Кипоренко Валентина, Криницына Екатерина, Жітіқара қаласы гимназиясының 9 сынып оқушысы («Тіл білімі» секциясы); Геркалюк Полина, Павленко Анастасия, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 11 сынып оқушылары («Биология» секциясы). 
     Қостанай облысының командасы республикалық кезеңінің қорытындысы бойынша үшінші жалпыкомандалық орын алды. 

Итоги проведения республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году

     На основании приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан № 524 от 26 ноября 2012 года «О проведении республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году» в целях стимулирования научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся, отбора и поддержки наиболее талантливых и одаренных юных исследователей и содействия формированию интеллектуального потенциала Республики Казахстан 06 декабря 2012 года на базе государственного учреждения «Физико-математический лицей отдела образования акимата города Костаная» проведен II (областной) этап республиканского конкурса научных проектов школьников (далее - Конкурс) по общеобразовательным предметам. В этом учебном году на областной этап был представлен 201 научный проект (в прошлом - 237). 
       Конкурс ежегодно проходит по теме: «Модели экономического и социально-культурного развития Казахстана в свете стратегии «Казахстан – 2030» по направлениям: 1) научно-технический прогресс – как ключевое звено экономического роста; 2) математическое моделирование экономических и социальных процессов; 3) здоровая природная среда – основа реализации стратегии «Казахстан – 2030»; 4) исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты. В этом учебном году работало 14 секций.  
      Призерами областного этапа республиканского конкурса научных проектов стали 122 учащихся — авторов 99 проектов (в прошлом году 100 учащихся — 83 проекта). Из них 25 проектов выполнены на государственном языке (в прошлом году — 26), 23 проекта являлись командными (в прошлом году — 17).  
      Из участников городских школ наибольшее количество призовых мест заняли проекты учащихся города Костаная — 19, из них 4 первых места, 9 вторых и 6 третьих (в прошлом году — 15 призовых мест: 3 первых места, 6 вторых и 6 третьих). 
       У учащихся города Рудного 10 призовых мест: 3 вторых и 7 третьих (в прошлом году — 11: 2 первых, 6 вторых, 3 третьих); города Аркалыка — 4 призовых места: 2 вторых и 2 третьих (в прошлом году — 3: из них 2 первых, 1 второе). Учащиеся города Лисаковска не завоевали призовые места (в прошлом году - 5 призовых мест: 1 первое, 1 второе, 3 третьих).  
       Из участников сельских школ призовые места заняли учащиеся Житикаринского (5 призовых мест), Аулиекольского (3), Костанайского (3), Алтынсаринского (2), Карабалыкского (2), Мендыкаринского (1), Узункольского (1) районов. 
      Из участников специализированных организаций образования для одаренных детей наибольшее количество призовых мест у учащихся школы-интерната для одаренных детей «Озат» - 26 призовых мест, из них 5 первых, 9 вторых, 12 третьих (в прошлом году 13 призовых мест: 2 первых, 6 вторых, 5 третьих); у учащихся казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей 12 призовых мест, из них 2 первых, 3 вторых и 7 третьих (в прошлом году — 4 призовых места: 2 первых, 2 третьих); у учащихся школы-интерната для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина 11 призовых мест, из них 1 первое, 1 второе, 9 третьих (в прошлом году — 10 призовых мест: 5 вторых, 5 третьих). 
      По мнению жюри, преподавателей вузов города Костаная, юные исследователи, которые не завоевали призовых мест, не смогли показать высокий уровень творческих способностей, научного мышления, недостаточны степень раскрытия темы, эффективность использованных методов познания. Невысокими были признаны ораторское мастерство и качество демонстрационного материала, оформление проектов. 
      11 декабря 2012 года для призеров областного этапа Конкурса прошел I тур III этапа республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам (тестирование по профилирующему предмету). В этом году данное тестирование проходило в дистанционной форме.   Набрав необходимое количество баллов, 70 учащихся – авторы 59 проектов успешно прошли данное тестирование (в прошлом году 50 учащихся - 43 проекта).  
      Ко II туру ІІІ этапа (предварительной экспертизе проекта) было допущено 59 проектов 70 учащихся: 21 проект – школа-интернат для одаренных детей «Озат» (23 учащихся), 10 проектов – город Костанай (10 учащихся), 8 проектов – казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных детей (13 учащихся), 7 проектов — школа-интернат для одаренных детей имени Ы.Алтынсарина (9 учащихся), 5 проектов — город Рудный (5 учащихся), 3 проекта — города Аркалык (3 учащихся), по 2 проекта — Житикаринский (4 учащихся) и Костанайский (2 учащихся) районы, 1 проект — Карабалыкский район (1 человек). 
      По итогам экспертизы на IV этап республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам от Костанайской области допущены 23 проекта 30 учащихся: 8 проектов из школы-интерната для одаренных детей "Озат", 4 проекта из школ г. Костаная, 2 проекта из школы-интерната для одаренных детей им. И. Алтынсарина, 4 проекта из казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей, 2 проекта из Житикаринского района, 2 проекта из города Аркалыка, 1 проект из города Рудного. В прошлом году было допущено 15 проектов 16 учащихся. 
      По результатам выступления команды области на Конкурсе были завоеваны 7 призовых мест (9 учащихся): 
     І место — Абдрашев Алишер, ученик 11 класса физико-математического лицея города Костаная (секция «Краеведение»); 
     ІІ место — Изделеуов Сабыржан, ученик 11 класса школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Математика»); Пак Регина, ученица 10 класса средней школы № 23 города Костаная (секция «Языкознание»); Әмірәлі Архат, ученик 10 класса гимназии им. Ы. Алтынсарина города Аркалык (секция «История»); 
     ІІІ место — Смагулова Аягоз, ученица 11 класса школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Математика»); Кипоренко Валентина, Криницына Екатерина, ученицы 9 класса гимназии города Житикары (секция «Языкознание»); Геркалюк Полина, Павленко Анастасия, ученицы 11 класса школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Биология»). 
     По итогам республиканского этапа команда Костанайской области заняла третье общекомандное место.  
Наш официальный сайт

www.kostdaryn.kz  

План мероприятий РНПЦ "Костанай дарыны" на 2019 год

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Костанайского района

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по казахскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов

подробнее

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алтынсаринского и Сарыкольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по географии для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Мендыкаринского и Узункольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады Funny English для учащихся 2-4 классов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по истории Казахстана для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алиекольского, Карасуского и Нарузумского районов

Итоги дистанционной олимпиады по английскому языку для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов
подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов гг. Рудный, Лисаковск и Тарановского района

Итоги дистанционной олимпиады по математике для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по страноведению "Around the world"  для учащихся 5-10 классов

РНПЦ "Костанай дарыны" 2006 © Все права защищены
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS