АНОНС НОВОСТИ

 

 

Итоги научных соревнований 2010-2011 года

2010-2011 оқу жылындағы жалпыбілім пәндерінен оқушылардың республикалық ғылыми жарыстарды өткізу қорытындылары  

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 08 қарашадағы № 520 бұйрық негізінде оқушылардың ғылыми-зерттеулік және оқу-танымдық әрекеттерін ынталандыру, ең дарынды және зерек балаларды анықтау және көмек көрсету мақсатында 2010 жылғы 25 желтоқсанда жалпыбілім пәндерінен оқушылардың республикалық ғылыми жарыстарының ІІ (облыстық) кезеңі өтті. Осы оқу жылында оқушылардың ғылыми жарыстарына қатысу үшін 353 ғылыми жобалар мәлімдеген. Сан пікірлеу процедурасына264 ғылыми жобалар ұсынылды. Өтінім берілген жобалардың кейбіреулері Алтынсарин, Амангелді, Әулиекөл, Денисов, Жангелді, Қарабалық, Қамысты, Қарасу, Қостанай аудандарының, Қостанай, Лисаков, Рудный қалаларының, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының, дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатының білім бөлімдерімен ұсынылған жоқ. Алтынсарин және Денисов аудандарының білім бөлімдерімен тек бір ғана жұмыстар ұсынылды, алдыңғы өтінім берген жеті және алты жобаларға сәйкес, сан пікірлеу процедурасын өтпеген.

Өтінім берілген жобалар сан пікірлеуге Наурызым, Сарыкөл, Таран аудандарының білім бөлімдерімен ұсынылған жоқ.

Сан пікірлеу процедурасының қорытындысы бойынша 228 жоба облыстық кезеңіне жіберілді. Облыстық кезеңінде 215 ғылыми жобалардың 262 авторлары қатысты.

Ғылыми жобалар келесі тақырыбы бойынша өткізілді: «Қазақстан – 2030»  стратегиясындағы Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік-мәдени дамытуының үлгілері» бағыттары бойынша: ғылыми-техникалық прогресс – экономикалық өсудің басты құрамдас бөлігі; экономикалық және әлеуметтік үдерістерді математикалық құрастыру; таза табиғат ортасы - «Қазақстан-2030» стратегиясын іске асыру негізі; Қазақстанның тарихи ескерткіштері мен  болашақ  туристік сапарлар. 14 секциялар жұмыс істеген.

Өлкетану секциясында жұмыстар қолданбалы бағытымен ерекшеленген. Қатысушылардың жұмыстары талаптарға сәйкес безендірілген, зерттеудің мақсаттары мен міндеттері дұрыс анықталған. Қазылар алқасы секцияда Ақалық қаласының Ы.Алтынсарин атындағы гимназиясының Б.Әмірәлі және Қостанай қаласының № 10 орта мектебінің А.Камалиева оқушылардың жұмыстарын оң бағалады.  

«Этномәдениеттану» секциясының қазылар алқасы барлық жұмыстар назар аударуға тура келетінін бөлді. Оқушылар өзінің зерттеуінің материалын білді және қойылған сұрақтарға жауап берді. Рудный қаласының № 14 орта мектебінің оқушысы Ж.Козанованың жұмысы ерекше бөлінді. Қойылған мәселенің перспективасы «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушысы А.Қамысованың жұмысы болды.

Тарих секциясының қазылар алқасы кейбір жоблара талаптарға сай келмейді, орфографиялық қателер бар екенін бөлді. Көбісі терминдерде және түсініктерде бағдарламайтынына қазылар алқасы назар аударды, тарихи фактілерді білмеген, мәліметтерді және оқиғаларды бұрмалады, анықтамаларды, терминдерді, зерттеушілердің тектерін дұрыс айтқан жоқ, ескі статистикалық мәліметтерді қолданды. Оқушыларға көбірек мұрағатты материалдарды қолдану қажет. Қазылар алқасы Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушылары Н.Хасенованың, М.Жакупанованың рефертатты сипаттағы жұмыстары әлсіз деп бөлді. Амангелді ауданының Амантоғай орта мектебінің оқушысы А.Әділханұлының тақырыбы ғылымды қажет етпейтінін көрсетті. Қостанай ауданының оқушысы Ж.Байзақ және Қостанай қаласының С.Мәуленов атындағы гимназиясының оқушысы М.Әбілбекованың жұмыстарында өте көп қателер табылды.  

Әдебиет секциясының қазылар алқасы тақырыптың жан-жақтылығын, зерттеуді өткізудің өзектілігін бөлді. Жалпы қатысушылар ұсынылған материалдарының жақсы білімін, қазылар алқасының сұрақтарына жауап бере алатынын көрсетті. Жобаларды безендіру талаптарына, тұжырымдаманың дұрыстығы, қажетті структуралық элементтеріне назар аударуға қажет. Кейбір жобаларда сан пікірлердің ескертулері жойылмады.

Тіл білімі секциясында оқушылардың жақсы дайындығын, тақырыпты ашудың жоғарғы деңгейін, зерттеу әдістерінің жан-жақтылығын, шешендік шеберлігін бөлу қажет. Қазылар алқасы жұмыстарды безендіруге көңіл бөлі қажет екенін бөлді. Кейбір жұмыстар ғылыми сипатта болды, бірақ зерттеу бөлімі әлсіз болды. 

Техника секциясындағы сөз айтулары практикалық бағытында болды, ол дайындалған құралдардың бар болуымен расталды. Оқушылар сауатты жобалардың өзектілігін негіздеді, қолдану облыстарын анықтады. Ғылыми жобаларға қажетті техникалық сипаттамалар, дайндалған құралдардың технологиялық карталарын қоса берілді, дайындау реттілігі жазылды. Қазылар алқасының мүшелері жұмыстарды безендіруге көңіл бөлу қажеттілігін бөлді.

Жер және космос туралы ғылым секциясында қазылар алқасының мүшелері бірінші орынды бермеді. Барлық ғылыми жобаларда жетіспеушіліктер анықталды, және аяғына дейін аяқтауы талап етілді.  

Физика секциясының қазылар алқасы А.Чутаевтің Боровская орта мектебінің оқушысы А.Немкиннің жақсы фактілік және тәжірибелік материалдарын бөлді. Рудный қаласының № 11 орта мектебінің оқушысы Л.ДДороженкода тәжірибелер өткізілген және нәтижелері көрсетілген. Қазылар алқасының мүшелері кейбір жобалардың рефератты сипаты болғанын, және кейбір тақырыптар аяғына дейін ашылмағанын бөлді.

Математика секциясында кейбір зерттеу жұмыстарында гипотезалар көрсетілмеген, жұмыстың мақсаты дұрыс анықталмаған. Оқушының өзі, және басқа авторлардың жасауы арасында дұрыс шектеуі жоқ. Ғылыми жобалар үшін кешірілмейтін сілтеулер жоқ.

 Экономика секциясына ұсынылған ғылыми жобалар өзекті мәселелерге арналған. Қазылар алқасы жақсы экономикалық дайындықты және ғылыми жобалар тақырыбының жан-жақтылығын бөлді. Ерекше назар жітіқара ауданының гимназия оқушысы А.Шигированың жұмысы болды, онда практикалық материалы, жалпыламасы, экономикалық талдауы жасалған.

Информатика секциясына ұсынылған ғылыми жобалар негізінде, ғылыми жобаларға берілген талаптарға сай келтірілген. Барлық жұмыстардың электронды қосымшалары, практикалық нәтижелері бар. Қазылар алқасы Рудный қаласының № 5 гимназиясының оқушысы А.Бойченконың, Қостанай қаласының физико-математикалық лицейінің оқушысы К.Степанованың, Қостанай ауданының Затобол мектеп-гимназиясының оқушысы Ю.Герасимованың жұмыстарын бөлді, оларда электронды құралдармен ұсынылған талаптарға сай келтірілген практикалық қосымшалары бар. 

Биология секциясына ұсынылған барлық жобалар тәжірибелік зерттеулер материалдарын құрады, олар диаргаммалармен, кестелермен, слайдтармен бекітілген. Қатысушылар жақсы дайындалып, материалдармен пайдаланылған, жақсы шешендік шеберлікті болды. Оқушылар мәтінде және ұсынылған жұмыстардың терминологиясында еркін жөн болды. Қазылар алқасының мүшелері әдебиеттік көрінісі үшін қазіргі және өзекті көздерді қолдануға ұсыныс жасады.

Қоршаған ортаны және адамның денсаулығын  қорғау секциясының қазылар алқасының мүшелері қорғауға ұсынылған баяндама тақырыптарының әртүрлілігін бөлді. Көптеген жұмыстар зерттеу тақырыптарының мазмұнын жақсы ашты, кестелерде, диаграммаларда, графиктерде көрсетілген тәжірибелік материалдарды құрайды. Қатысушылар шешендік шеберлігінің жоғарғы деңгейін, шығармашылық мүмкіндіктерін, ғылыми пікірлерін көрсетті. Қазылар алқасы кейбір оқушылардың жұмыстарының безендіру талаптарына нормаларды бұзуына назар аударуға қажеттілігі туралы бөлді.

Химия секциясында көптеген жұмыстар химиялық тәжірибелерді құрамайтын рефератты сипаттамада болды. Қатар-қатар жұмыстар дұрыс безендірілмеген: баяндау стилінің дұрыс еместігі, безендірілуі талаптарға сай келмейді, қорытындылары дұрыс тұжырымдалмады.

Облыстық ғылыми жарыстың жүлдегерлері болып 112 оқушы-автордың 96 ғылыми жобасы аталды. Оның ішіндегі 27 жоба мемлекеттік тілде, 16 жоба командалық болды. 

Ең көп жүлделі орынға ие болған (17) Қостанай қаласының командасы, оның ішінде 3-бірінші орын, 8-екінші және 6 - үшінші орын болды. Рудный қаласының оқушыларының 12 жүлделі орынға ие болды: 3 - бірінші орын, 4 - екінші, 5 - үшінші орындар; Лисаков қаласы 8 жүлделі орындар: 4-екінші және 4 - үшінші орындар. Арқалық қаласының 3 жүлделі орынға ие болды: 2 - бірінші, 1 - екінші орындар. 

         Ауыл мектептерінің қатысушыларынан жүлделі орындарды Аманделді (3 жүлделі орындар), Әулиекөл (3), Жітіқара (6), Қамысты (1), Қарабалық (1), Қостанай (9), Мендіқара (2), Федоров (5) аудандарыныі оқушылары ие болды.

         Облыстық ғылыми жарыстарға қатысқан 215 жобалардың ішінен «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушыларынад  22 (жалпы санынан 10,2 % құрайды) жобалар болды, олардың ішінен 14 жүлделі орындар (қатысушылар санынан 63,6 % құрайды): 2 бірінші орын, 7 екінші орын, 5 үшінші орын; Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушыларында 16 жоба (7,4 %), олардың ішінен 8 жүлделі орын (50 %) алды:  1 бірінші орын, 7 үшінші орын; дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатының оқушылары 8  жобаларды ұсынды (4,3 %), олардың ішінде 4 жүлделі орынды иеленді (50 %): 2 бірінші орын, 2 екінші.

Жангелді, Қарасу, Ұзынкөл аудандары оқушыларының ғылыми жобалары бірде бір жүлделі орын алған жоқ, себебі жас зерттеушілер шығармашылық қабілеттерінің жоғары деңгейін, ғылыми ойлауды, тақырыпты ашу дәрежесін, қолданылған танымдық әдістерінің әсерлігін көрсете алмады. Шешендік шеберлігі мен көрсетілген деректердің сапасы жеткіліксіз болды.  

26 желтоқсанда оқушылардың жалпыбілім пәндерінен Республикалық ғылыми жарыстың III кезеңінің I туры өтті (жетекші пән бойынша тестілеу). 111 тестіленген оқушылардың ішінен (2-і қатысқан жоқ) 94 ғылыми жобаның 57 оқушы-авторларының 47 ғылыми жобалар, ол (51,35 %) құрайды, жетекші пән бойынша жалпы балл санының  50 % -нан жоғары балл жинады.

Сапаның төмен пайызы оқушылардың ғылыми жобаларын сүйемдемелеген мұғалімдер жетекші пән бойынша оқушылардың дайындығын жүйелік дайындалмайтынымен түсіндіріледі. Тестілеу барысында оқушыларға күрделілігі жоғарғы деңгейдегі сұрақтарға жауап беру қиындықтар туғызды, себебі олар «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы шығарған жалпы білім беретін пәндерден Республикалық оқушылар жарысы бойынша тестік тапсырмалар жинағы бойынша дайындалмаған. 

ІІІ кезеңнің II турына (жобаның алдын ала сараптамасы) барлығы 120 балл ішінен 60 балдан жоғары алған 57 оқушының 47 жобасы жіберілді: 8 жобадан – Қостанай қаласы және «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты,  5 жобадан – Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты, 4 жоба – Жітіқара ауданы, 3 жоба – Қостанай, Федоров аудандарынан, Лисаков және Рудный  қалаларынан, 2 жобадан – дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатынан, 1 жобадан – Арқалық қаласынан, Меңдіқара ауданынан.  Ғылыми жарыстардың облыстық кезеңінің 14 жүлдегерлері мен жеңімпаздар ішінен «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан – 3 жоба тестілеуді өтпеді (21,4 %), Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан 8-ден – 3 жоба (37,5 %); дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатында 4-тен – 2 – жоба (50 %) өтпеді.

Сараптау жұмысының қорытындысы бойынша оқушылардың жалпыбілім пәндерінен Республикалық жарыстарының ІV кезеңіне 18 оқушы (16 ғылыми жоба) жіберілді, олардың ішінде Қостанай  қаласынан – 4, Рудный қаласынан – 2, Жітіқара ауданынан – 4, Федоров ауданынан – 2 оқушы. Сонымен қатар бұл кезеңге дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептердің оқушылары да қатысты. Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан - 1 оқушы, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатынан - 5 оқушы. 

Облыс командаларының сөз айтуының нәтижелері бойынша 5 жүлделі орындарға ме болды:

1 орын – Галатон Елена, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушысы («Қоршаған ортаны және адамның денсаулығын сақтау» секциясы);

2 орын – Сокоренко Владислав, Жітіқара қаласыныі гимназия оқушысы («Өлкетану» секциясы);

2 орын – Ефремова Нина, Федоров ауданының Пешковская орта мектебінің оқушысы («Әдебиет» секциясы);

3 орын – Рсалина Дамира, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушысы («Биология» секциясы);

3 орын – Нуркина Бахытжамал, Қостанай қаласының № 9 орта мектебінің оқушысы («Қазақ тілі» секциясы);

Екі оқушы «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығынан құрмет грамотасын алды:

-  Иргибаева Гүлсана, «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты («Қоршаған ортаны және адам денсаулығын қорғау» секциясы);

-   Тұрқараева Мәдина, Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты.

2011 жылдың мамырында «Озат» дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушысы Галатон Елена Халықаралық ғылым және Intel технологиясының көрмесіне қатысты (АҚШ, Калифорния, Лос-Анджелес).

       Жоғарыда аталғандар негізінде, аудандық және қалалық әкімдіктері білім бөлімдерінің  бастықтарына қажет:

1)     оқушылардың зерттеу қызметін ұйымдастырудың тиімді жүйесін жасасын;

2)     дарынды оқушылардың ғылыми жарыстарға дайындық сапасын көтерсін;

3)оқушылардың ғылыми жобаларының ғылыми-педагогикалық қолдау сапасын жетілдірсін.    

 
Итоги проведения республиканских научных соревнований школьников по общеобразовательным предметам в 2010-2011 учебном году 

          На основании приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан № 520 от 08 ноября 2010 года в целях стимулирования научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся, отбора и поддержки наиболее талантливых и одаренных детей 25 декабря 2010 года прошел ІІ(областной) этап республиканских научных соревнований школьников по общеобразовательным предметам. В этом учебном году для участия в научных соревнованиях школьников было заявлено 353 научных проекта. На процедуру рецензирования было представлено 264 научных проекта. Не все заявленные проекты были представлены отделами образования Алтынсаринского, Амангельдинского, Аулиекольского, Денисовского, Жангельдинского, Карабалыкского, Камыстинского, Карасуского, Костанайского районов, городов Костаная, Лисаковска, Рудного, школой-интернатом для одаренных детей «Озат», казахско-турецким лицеем-интернатом для одаренных детей. Отделами образования Алтынсаринского и Денисовского районов были представлены по одной работе, вместо ранее заявленных соответственно семи и шести проектов, которые не прошли процедуру рецензирования.     

Заявленные проекты не были предоставлены на рецензирование отделами образования Наурзумского, Сарыкольского, Тарановского районов.

228 проектов по итогам процедуры рецензирования были допущены к областному этапу. В областном этапе приняли участие 262 автора  215 научных проектов.

         Научные соревнования проходили по теме: «Модели экономического и социально-культурного развития Казахстана в свете стратегии «Казахстан – 2030» по направлениям: научно-технический прогресс – как ключевое звено экономического роста; математическое моделирование экономических и социальных процессов; здоровая природная среда – основа реализации стратегии «Казахстан – 2030»; исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты. Работало 14 секций. 

         На секции краеведения работы отличались прикладной направленностью. Работы участников оформлены, согласно требованиям, отличались четкой структурой, правильно определены цели и задачи исследований. Жюри положительно отметило работу на секции учащихся гимназии имени Ы.Алтынсарина города Аркалыка Әмірәлі Б. и средней школы № 10 города Костаная Камалиева А. 

       Жюри секции этнокультуроведения отметило, что все работы заслуживали внимания. Учащиеся знали материал своего исследования и отвечали на задаваемые вопросы. Особо была отмечена работа учащейся средней школы №14 города Рудного Козановой Ж. Перспективной с точки зрения поставленной проблемы стала работа учащейся школы-интерната для одаренных детей «Озат» Касымовой А.

         Жюри секции истории отметило, что ряд проектов не соответствует требованиям написания, есть орфографические ошибки. Жюри обратило внимание, что многие не ориентировались в терминах и понятиях, не владели историческими фактами, искажали данные и события, неправильно произносили определения, термины, фамилии исследователей, использовали устаревшие статистические данные. Учащимся необходимо больше использовать архивные материалы. Жюри отметило слабые работы реферативного характера учащихся школы-интерната для одаренных детей имени Ы.Алтынсарина Хасеновой Н., Жаупановой М. Тема не наукоемкая у учащегося Амантогайской средней школы Амангельдинского района  Әділханұлы А.  Большое количество ошибок обнаружено в работах учащихся Костанайского района Байзақ  Ж. и гимназии имени С.Мауленова города Костаная Абильбековой М. 

         Жюри секции литературы отметило разнообразие тематики, актуальность проведенных исследований.  В целом выступающие показали хорошие знания представляемого материала, умение отвечать на вопросы жюри. Необходимо обратить внимание на  требования по оформлению проектов, правильности формулировок, необходимые структурные элементы. Не во всех проектах были устранены замечания рецензентов.

         На секции языкознания следует отметить хорошую подготовку учащихся, высокий уровень раскрытия тем, разнообразие методов исследования, ораторское мастерство. Члены жюри отметили, что необходимо уделить внимание оформлению работ. Некоторые работы носили научный характер, но имели слабую исследовательскую часть.

         Выступления на секции техники имели практическую направленность, которая подтверждалась наличием изготовленных изделий. Учащиеся грамотно обосновали актуальность проектов, определи области применения. К научным проектам прилагались необходимые технические характеристики, технологические карты изготовленного изделия, описана последовательность изготовления. Члены жюри отметили, что необходимо уделить внимание оформлению работ.

         Члены жюри секции науки о Земле и космосе не стали присуждать первое место. Во всех научных проектах были обнаружены недочеты, и требовалась доработка.

         Жюри на секции физики отметили хороший фактический и экспериментальный материал Немкина А., учащегося Боровской средней школы имени А.Чутаева. Проведены эксперименты и показаны результаты у     Дороженко Л., учащейся средней школы №11 города Рудного. Члены жюри отметили, что ряд проектов носили реферативный характер и не все темы раскрыты.

       В некоторых исследовательских работах на секции математики не указаны гипотезы, неправильно определены цели работы. Нет четкого разграничения между тем, что сделал сам ученик, а что другие авторы. Отсутствуют ссылки, что недопустимо для научных проектов.

Представленные на секцию экономики научные проекты посвящены актуальным проблемам. Жюри отметило относительно хорошую экономическую подготовку и разнообразие тематики научных проектов. Особое внимание заслужила работа учащейся гимназии Житикаринского района Шигировой А., в которой имеется практический материал, сделано обобщение, выполнен экономический анализ.

Представленные на секцию информатики научные проекты, в основном, соответствовали требованиям, предъявляемым к научным проектам. Все работы имели электронные приложения, практические результаты. Жюри отметило работы Бойченко А., учащегося гимназии №5 города Рудного, Степанова К., учащегося физико-математического лицея города Костаная, Герасимова Ю., учащегося Затобольской школы-гимназии Костанайского района, которые имеют практическое приложение, разработанное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к электронным пособиям.  

      Практически все проекты, представленные на секцию биологии, содержали материал экспериментальных исследований, которые подтверждались диаграммами, таблицами, слайдами. Участники были хорошо подготовлены и владели материалом, обладали хорошими ораторскими способностями. Школьники свободно ориентировались в тексте и терминологии представленных работ. Члены жюри рекомендовали использовать для литературного обзора более современные и актуальные источники.

         Члены жюри секции охраны окружающей среды и здоровья человека отметили разнообразие тематики докладов, представленных на защиту. Многие работы достаточно хорошо раскрывают содержание тем исследования, содержат экспериментальные материалы, которые обобщены в таблицах, диаграммах, графиках. Участники показали высокий уровень ораторского мастерства, творческие способности, научное мышление. Жюри отмечает о необходимости обращения внимания на нарушение норм к требованиям оформления работ некоторых учащихся.

         На секции химии многие работы носили реферативный характер, не содержащий химический эксперимент. Ряд работ неправильно оформлены: неправильный стиль изложения, оформление не соответствует требованиям, неправильно сформулированы выводы.

     Призерами областных научных соревнований стали 112 учащихся-авторов 96 научных проектов. Из них 27 проектов выполнены на государственном языке, 16 проектов являлись командными.

Наибольшее количество призовых мест (17) заняла команда города Костаная, из них 3 первых места, 8 вторых и 6 третьих. У учащихся города Рудного 12 призовых мест: 3 первых, 4 вторых, 5 третьих; города Лисаковска  8 призовых мест: 4 вторых, 4 третьих; города Аркалыка 3 призовых места: 2 первых, 1 второе.

         Из участников сельских школ призовые места заняли учащиеся Амангельдинского (3 призовых места), Аулиекольского (3), Житикаринского (6), Камыстинского (1), Карабалыкского (1), Костанайского (9), Мендыкаринского (2), Федоровского (5) районов№

     Из 215 проектов, принимавших участие в областных научных соревнованиях у  учащихся школы-интерната для одаренных детей «Озат» 22  проекта (что составляет 10,2 %  от общего числа) из них 14 призовых мест (что составляет 63,6% от числа участников): 2 первых, 7 вторых, 5 третьих; у учащихся школы-интерната для одаренных детей имени Ы.Алтынсарина 16 проектов  (7,4 %) из них  8 призовых мест (50%): 1 первое, 7 третьих; у учащихся казахско-турецкого лицея-интерната для одаренных детей из 8 проектов (4,3 %) из них 4 призовых места (50%): 2 первых, 2 вторых.

   Ни одного призового места не заняли научные проекты школьников Жангельдинского, Карасуского, Узункольского районов, т.к. юные исследователи не смогли показать высокий уровень творческих способностей, научного мышления, недостаточны степень раскрытия темы, эффективность использованных методов познания. Невысокими были признаны ораторское мастерство и качество демонстрационного материала.

   26 декабря прошел Ітур ІІІ этапа республиканских научных соревнований школьников по общеобразовательным предметам (тестирование по профилирующему предмету). Из 111 тестировавшихся школьников авторов 94 проектов (2 отсутствовали) 57 учащихся-авторов 47 научного проекта   (51,35 %), набрали более 50 % баллов от общего количества баллов по профилирующему предмету.

  Низкий процент качества тестирования объясняется тем, что учителя, сопровождающие научные проекты школьников, не занимаются системно подготовкой учащихся по профилирующему предмету. Школьники испытывали затруднения при ответах на вопросы повышенного уровня сложности, не готовились по сборникам тестовых заданий по общеобразовательным предметам к Республиканским соревнованиям школьников, выпущенных Республиканским научно-практическим центром «Дарын» и размещенных на сайте Регионального научно-практического центра «Костанай дарыны». 

     Ко ІІ туру ІІІ этапа (предварительной экспертизе проекта) было допущено 57 учащихся, авторов 47 проектов, набравших не менее 60 баллов из 120 возможных: по 11 проектов – город Костанай и школа-интернат для одаренных детей «Озат», 5 проектов – школа-интернат для одаренных детей имени Ы.Алтынсарина, 4 проекта – Житикаринский район, по 3 проекта – Костанайский, Федоровский районы, города Лисаковск и Рудный, 2 проекта – казахско-турецеий лицей-интернат для одаренных детей, по 1 проекту – город Аркалык, Мендыкаринский район. Следует обратить внимание, что из 14 победителей и призеров областного этапа научных соревнований в школе-интернате для одаренных детей «Озат» не прошли тестирование – 3 проекта (21,4%); в школе-интернате для одаренных детей имени Ы.Алтынсарина из 8 – 3 проекта (37,5%); в казахско-турецком лицее-интернате из 4 – 2 проекта (50%).

   По итогам экспертизы на IV этап республиканских научных соревнований школьников по общеобразовательным предметам допущены 18 школьников (16 научных проектов), из них из городов Костаная – 4 учащихся, Рудного – 2, из Житикаринского района – 4 учащихся, Федоровского – 2. Так же на данном этапе приняли участие учащиеся из специализированных школ для одаренных детей. Из школы-интерната для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина – 1 учащаяся, из школы-интерната для одаренных детей «Озат» – 5. 

         По результатам выступления команды области были завоеваны 5 призовых мест:

1 место – Галатон Елена, учащаяся школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Охрана окружающей среды и здоровья человека»);

2 место – Сокоренко Владислав, учащийся гимназии города Житикара (секция «Краеведение»);

2 место – Ефремова Нина, учащаяся Пешковской средней школы Федоровского района (секция «Литература» );

3 место – Рсалина Дамира, учащаяся школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Биология»);

3 место – Нуркина Бакытжамал, учащаяся средней школы №9 города Костанай (секция «Казахский язык»).

Двое учащихся получили почетные грамоты Республиканского научно-практического центра «Дарын»:

- Иргибаева Гульсана, учащаяся школы-интерната для одаренных детей «Озат» (секция «Охрана окружающей среды и здоровья человека»);

- Туркараева Мадина, учащаяся школы-интерната для одаренных детей им.Ы.Алтынсарина.

В мае 2011 года Галатон Елена, учащаяся школы-интерната для одаренных детей «Озат» приняла участие в Международной выставке науки и технологий Intel (США Калифорния, Лос-Анджелес).

   Исходя из вышесказанного, начальникам отделов образования акиматов районов и городов необходимо:

1)разработать эффективную систему организации исследовательской деятельности учащихся;

2)повысить качество подготовки одаренных детей к научным соревнованиям школьников;

3)совершенствовать качество научно-педагогического сопровождения научных проектов учащихся.  

Наш официальный сайт

www.kostdaryn.kz  

План мероприятий РНПЦ "Костанай дарыны" на 2019 год

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Костанайского района

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по казахскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов

подробнее

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алтынсаринского и Сарыкольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по географии для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Мендыкаринского и Узункольского районов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады Funny English для учащихся 2-4 классов

подробнее...

Итоги дистанционной олимпиады по истории Казахстана для учащихся 7-10 классов

подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов Алиекольского, Карасуского и Нарузумского районов

Итоги дистанционной олимпиады по английскому языку для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по русскому языку и литературе для учащихся 7-10 классов
подробнее...

Итоги рейтинговой олимпиады по биологии для учащихся 9-10 классов гг. Рудный, Лисаковск и Тарановского района

Итоги дистанционной олимпиады по математике для учащихся 7-10 классов

Итоги дистанционной олимпиады по страноведению "Around the world"  для учащихся 5-10 классов

РНПЦ "Костанай дарыны" 2006 © Все права защищены
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS